Типи участі в УФБ

Український форум благодійників пропонує всім зацікавленим організаціям три форми участі:

  • повна участь
  • асоційована участь
  • партнерство

Повна участь

Повними учасниками Форуму можуть бути організації, що відповідають всім критеріям участі в УФБ.  Повні учасники Форуму мають право голосу щодо прийняття усіх рішень, що стосуються діяльності організації. Представники організацій, які є повними членами, можуть обиратися до складів Правління та Наглядової ради Форуму.  


Асоційована участь

Організація може стати асоційованим учасником Форуму у разі, коли вона не хоче набути статусу повної участі, а також коли організація не повністю відповідає всім критеріям участі в УФБ. Асоційовані учасники Форуму  мають право дорадчого голосу щодо прийняття усіх рішень, які стосуються діяльності організації, окрім рішень щодо фінансових питань (затвердження бюджету, визначення розміру членського внеску тощо) та змін до Статуту. На відміну від повних учасників представники організацій, що є асоційованими учасниками, не можуть бути обраними до складів Правління та Наглядової ради Форуму.


Партнерство 

Партнерами Форуму можуть бути всі без винятку інституції, благодійна допомоги та/чи реалізація благодійних ініціатив та програм яких не є основною формою діяльності, а лише дотичною до сфери благодійності, та які діють на території України. Представники партнерських інституцій не можуть бути обраними до складів Правління та Наглядової ради Форуму.

Залежно від типу участі організації щорічно сплачують внески учасника, які встановлюються і затверджуються Загальними зборами УФБ.


У 2017 році затверджено такі ставки членського внеску:

Тип участіРозмір благодійного річного бюджету, грн.Розмір внеску учасника за рік, грн.
Повна Від 10 млн. 15 тис.
Від 1,5 млн. до 10 млн. 9 тис.
Від 500 тис. – 1,5 млн. 4 тис.
До 500 тис. 3 тис.
Асоційована 3 тис.