Український форум благодійників - Розвиваймо благодійність разом
Головна    Сектор благодійності    Благодійність у громаді    Як створити фонд громади?
 

СЕКТОР БЛАГОДІЙНОСТІ

Як створити фонд громади?
ОПИТУВАННЯ
Стандарти ведення благодйної діяльності в Україні
МИ НА FACEBOOK

 

Фонд громади: основні кроки створення

 Процес створення фонду громади можна представити у вигляді семи кроків.

 

Крок 1. Створення та активізація діяльності ініціативної групи

  

 

Мета

 

 

Інструменти

 

 

Очікуваний результат

 

Популяризація ідеї / концепції створення фонду громади  серед представників бізнесу, громадського сектору, органів державної влади та місцевого самоврядування,  ЗМІ, а також серед мешканців самої громади.

Ініціативна група створюється з числа активних мешканців громади – представників бізнесу, громадських організацій, органів державної влади та ЗМІ. Задля досягнення зазначеної мети представники ініціативної групи разом чи індивідуально проводять робочі зустрічі, бесіди, неформальне спілкування, круглі столи, виступи на радіо або ТБ під час яких розповідають про ідею фонду громади.

У результаті активних дій ініціативної групи створено перше коло прихильників ідеї фонду громади, які потенційно зацікавлені підтримувати організаційно, фінансово або інформаційно майбутній фонд громади.

 

Крок 2. Вивчення думки громади щодо найбільш актуальних проблем 

 

 

Мета

 

 

Інструменти

 

 

Очікуваний результат

 

Визначити найбільш актуальні проблеми, які турбують громаду, на вирішення яких фонд громади може спрямувати свої зусилля; вивчити зацікавленість громади у створенні фонду громади, а також умови  фінансової підтримки фонду громади з боку його мешканців.

Ініціативною групою відшукуються ресурси та розпочинається проведення дослідження в громаді. Під час дослідження також визначаються географічна територія, на якій працюватиме фонд громади, можливість громади забезпечувати адміністративні та програмні витрати фонду, існуючі традиції благодійності в громаді, а також найбільш актуальні проблеми громади, розв’язання яких могло би стати основою майбутньої стратегії діяльності фонду громади.

У результаті проведеного дослідження проведений аналіз статків у громаді та можливість їхнього залучення до підтримки фонду громади. Визначені перші джерела отримання фінансових ресурсів задля започаткування діяльності фонду громади, а також виокремлено можливі програмні напрями діяльності фонду.

 

Крок 3. Визначення базового кола партнерів 

 

 

Мета

 

 

Інструменти

 

 

Очікуваний результат

 

Визначити групу приватних осіб та / або юридичних організацій, готових на перших етапах підтримувати діяльність фонду громади, зокрема: покрити необхідні адміністративні  витрати; надати приміщення (або покрити витрати на оренду) для роботи дирекції фонду; виділити ресурси для здійснення перших грантових програм фонду.

Базуючись на результатах попередньої діяльності ініціативної групи, її зустрічах з різними представниками бізнесу, громадського сектору, ЗМІ тощо, а також за результатами проведеного дослідження визначається базове коло партнерів. З кола ініціативної групи та партнерів визначається група співзасновників фонду (бажано, щоб в цій групі були пропорційно представлені представники бізнесу, громадські лідери, представники ЗМІ тощо).

Визначені наявні фінансові ресурси, що покриють діяльність фонду на початковому етапі.

 

Крок 4. Визначення місії, цілей та стратегії діяльності фонду

 

 

Мета

 

 

Інструменти

 

 

Очікуваний результат

 

Визначити основні принципи та засади діяльності фонду громади¸ які були б зрозумілі та сприймалися значущою кількістю представників громади.

На даному кроці ініціативна група за активної участі партнерів та прихильників ідеї створення фонду громади визначає місію та цілі діяльності майбутнього фонду громади, які б відповідали інтересам мешканців громади. Крім цього, ініціативною групою визначаються перші стратегічні завдання діяльності фонду громади, зорієнтовані на вирішення актуальних для громади проблем. Стратегічні завдання обов’язково містять фандрейзинговий компонент, який відображає шляхи залучення фінансових ресурсів до фонду та зміцнення його матеріально-технічної бази.

Визначені базові засади діяльності майбутнього фонду громади, що відображають очікування та інтереси мешканців громади.  Розроблена перша стратегія діяльності фонду, яка ґрунтується на наявних та перспективних фінансових та інших матеріально-технічних ресурсах фонду.

 

Крок 5. Розробка установчих документів фонду

  

 

Мета

 

 

Інструменти

 

 

Очікуваний результат

 

Підготовка документів, необхідних для офіційної реєстрації фонду громади.

Підготовка установчих документів майбутнього фонду громади передбачає, в першу чергу, розробку основних положень статуту фонду громади, який би відповідав інтересам громади, розробленій місії та цілям, а також діючому законодавству. Крім цього, доцільним може стати укладання співзасновниками фонду договірної угоди, в якій викладені основні узгоджені положення щодо відповідальності співзасновників за майбутню діяльність фонду та управління його майном і ресурсами.

Розроблено проект статуту фонду громади, який відображає його основні принципи та структуру діяльності. Складено договірну угоду між співзасновниками фонду

 

Крок 6. Затвердження статуту та створення основних органів управління фондом

  

 

Мета

 

 

Інструменти

 

 

Очікуваний результат

 

Офіційне погодження установчих документів фонду громади перед їхнім поданням на державну реєстрацію.

Перед поданням документів на реєстрацію фонду громади проводиться установчий збір засновників, членів ініціативної групи, партнерів та зацікавлених осіб, на якому приймається рішення про створення фонду, затверджується розроблений статут та обираються основні органи управління фонду громади, наприклад, Правління та Наглядова рада, а також призначається виконавчий директор фонду (або його функції покладаються на голову правління фонду).

Сформовані органи управління фонду громади, установчі документи затвердженні для подання на державну реєстрацію.

 

Крок 7. Реєстрація фонду та офіційний початок його діяльності

  

 

Мета

 

 

Інструменти

 

 

Очікуваний результат

 

Отримання фондом громади статусу юридичної установи.

Установчі документи подаються на державну реєстрацію відповідно до обраної правової моделі фонду. Громадські та благодійні організація реєструються в управлінні юстиції, установи – в державного реєстратора. Після цього відбувається реєстрація фонду в управлінні статистики, податковій інспекції, пенсійному фонді та інших державних фондах та установах, визначеними чинним законодавством України. Після здійснення державної реєстрації фонд громади офіційно оголошує про реалізацію своїх програм.

Фонд громади зареєстровано в органах державної влади та місцевого самоврядування. Проголошено про офіційний початок діяльності фонду.

           

Після проведення державної реєстрації рекомендується розпочати активну діяльність, спрямовану на розв’язання проблем громади та побудови довіри з боку мешканців громади до фонду.

В Україні існують фонди громад. Одними з найбільш досвідчених фондів громад, які є членами Українського форуму благодійників, вважаються:

- Донецький міський благодійний фонд "Доброта",

- Фундація імені князів-благодійників Острозьких.

Для розвитку та інформаційно-методичної підтримки руху фондів громад в Україні існує спеціальна програма "Школа фондів громад", яку реалізує член Українського форуму благодійників ІСАР "Єднання". 

Більш детально про засади функціонування фондів громад - у виданні Українського форуму благодійників "Фонд громади: нові можливості для бізнесу".

Україньский форум благодійників може надати консультацію щодо створення та функціонування фондів громад. Звертайтеся!

     

 
 
ПІДПИСКА
на електронні видання Форуму
"Хроніки благодійності" та "ФІЛАНТРОскоп"
 
 
Оберіть, будь ласка, категорію підписувачів, до якої вас віднести:
  • Виділити всі
 
 
 
 
 
 
ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ БЛАГОДІЙНИКІВ