Український форум благодійників - Розвиваймо благодійність разом
Головна    Сектор благодійності    Благодійність у громаді    Інструменти благодійності у громаді    Фонди громад
 

СЕКТОР БЛАГОДІЙНОСТІ

Фонди громад
ОПИТУВАННЯ
Стандарти ведення благодйної діяльності в Україні
 • Потрібні механізми саморегуляції сектору
   
   25
 • Стандарти потрібні на законодавчому рівні
   
   38
 • Не потрібні
   
   5
 • Не знаю, про що йде мова
   
   14
Всього голосів: 82
МИ НА FACEBOOK

 

Фонд громади - це благодійна організація, місія якої полягає в підвищенні якості життя громади на території діяльності організації. Фонд громади визначає потреби місцевої громади, заохочує благодійні пожертви і накопичує кошти, з яких надає гранти на впровадження ініціатив з вирішення соціально важливих місцевих проблем.

 Основні ознаки та характеристики фонду громади

Стрімкий розвиток фондів громад як в Україні, так і по всьому світу обумовив необхідність введення чітких характеристик та ознак, які відрізняють їх від інших благодійних фондів та організацій. Характеристики та ознаки фонду громади не універсальні, вони відповідають законодавству, стану розвитку та практиці діяльності фондів громад у відповідіній країні. 2010 року 16 представників із 10 відомих українських організацій спробували визначити основні та бажані ознаки й характеристики фондів громад в Україні. В таблиці 1 наведені результати роботи цієї групи.

 Основні ознаки фонду громади

 

 

 

 

 

Ознака

 

 

 

Характеристика

 

 

1

Чітко визначена  територія діяльності

Географічна територія діяльності фонду (село, місто або регіон) чітко визначена.

2

Самоврядність на основі представництва

Керівництво фондом громади здійснює рада, до складу якої входять представники місцевої влади, бізнесу, недержавних організацій та члени громади.

3

Місцеві джерела підтримки

Ресурси (фінансові, матеріальні та інтелектуальні) залучаються в основному з місцевих джерел (приватні пожертви, пожертви бізнесу та влади).

4

Розвиток благодійності в громаді

Фонд громади сприяє розвитку місцевої благодійності через залучення членів громади до благодійної діяльності.

5

Перерозподіл фінансових ресурсів

Основна діяльність фонду громади - надання грантів громадським та благодійним організаціям, ініціативним групам або окремим особам для вирішення нагальних проблем громади та забезпечення потреб її членів.

 Бажані ознаки фонду громади

6

Універсальність

Фонд громади вирішує широке коло соціальних, економічних, екологічних та інших питань місцевої громади.

7

Організаційна незалежність

Фонд громади – це окрема юридична установа, яка працює виключно на благодійні цілі, вона не залежна від впливу та контролю інших організацій, уряду або донорів.

8

Експерт у справах громади

Фонд громади володіє глибокими знаннями щодо потреб, проблем громади та інтересів її членів; знає місцеві організації та ініціативи; володіє знаннями та вміннями щодо шляхів вирішення проблем і підходів до ефективного надання допомоги.

9

Наявність цільового капіталу (ендавменту)

Цільовий капітал - це передані фінансові чи матеріальні (нерухоме майно, твори мистецтва тощо) ресурси фонду громади для вирішення певних проблем за умови, що передані ресурси залишаються недоторканими вічно чи на визначений період. Це дає змогу переданим ресурсам впливати протягом тривалого часу, а не бути використаним одномоментно. Загальна вартість капіталу фонду складає його інституційний цільовий капітал.

10

Наявність послуг для донорів

Фонд громади має певні послуги, які надаються донорам задля досягнення їхніх філантропічних цілей. Фонд громад не може існувати без внесків - щоб їх отримувати, він повинен розвивати стосунки з імовірними донорами всередині громади. Жоден донор не захоче підтримувати фонд громади, який не дослухається до його потреб і не намагається зробити процес здійснення внесків якомога простішим.

11

Підзвітність, прозорість, відкритість

Фонд громади упроваджує відкриті й прозорі процедури та практику в усіх аспектах своєї діяльності; звітує перед місцевою громадськістю шляхом регулярного інформування населення про свої цілі, заходи та фінансовий стан, проводять щорічний зовнішній аудит тощо.

12

Лідер у громаді

Фонд громади виступає в ролі каталізатора та фасилітатора в розв'язанні проблем та в розробці важливих для громади рішень, бере участь у різноманітних заходах громади.

 

Функції фонду громади

Працюючи над здійсненням своєї місії, фонд громади починає одночасно виконувати три ключові функції: грантмейкера, двигуна розвитку філантропії та лідера громади.

1.       Грантмейкер. Надання грантів громадським та благодійним організаціям, ініціативним групам, які працюють у даній громаді - один із основних напрямків діяльності фонду громади. Саме він забезпечує гнучкість фонду громади щодо вирішення широкого кола проблем, які актуальні та турбують громаду саме в цей час. Громада, шляхом опитування та участі у дорадчих та експертних органах фонду, визначає приоритетні питання на найблищий час діяльності.

2.       Двигун розвитку філантропії. Одне із завдань, яке виконує фонд громади, полягає у розвитку місцевої філантропії, залученні як можна більшого кола мешканців громади до благодійної діяльності, об’єднанні ресурсів громади задля вирішення актуальних питань. Оперуючи найсвіжішою інформацією щодо потреб та проблем мешканців, він «виховує» потенційних донорів, мотивує їх спрямовувати свої благодійні пожертви на дійсно важливі для громади програми та проекти.

3.       Лідер громади. Систематична діяльність, ефективні результати, позитивні перетворення та постійна звітність перед мешканцями громади роблять фонд громади лідером думки та впливовою організацією, до якої прислухаються та з якою радяться представники місцевої влади та органів місцевого самоврядування. Окрім того, фонд громади поступово починає змінювати й саму громаду, трансформуючи її споживацькі настрої на активні дії та почуття відповідальності за власний розвиток.

Переваги від діяльності фонду громади

Столітній досвід функціонування фондів громад у світі довів, що ця універсальна модель розвитку місцевої філантропії у громаді має величезні переваги, якими можуть користуватися як представники бізнесових кіл, мешканці громади, так і представники місцевої влади, органів самоврядування. Отже, розглянемо, яким чином діяльність фонду громади може бути корисна всім трьом секторам суспільства.

  Для бізнесу

    ·        Фонд громади – це «соціальний аутсорсинг» для компаній, зацікавлених в отриманні стабільних соціальних дивідендів від своєї благодійної діяльності. Він пропонує кожній компанії саме ті послуги, які збігаються з баченням та потребами компанії на даний момент. Він гарантує професійний менеджмент кожної благодійної пожертви та забезпечує прозорий та підзвітний процес надання благодійної допомоги.

   ·        Фонд громади – це можливість назавжди позбутися так званих прохачів, які завалюють листами з проханнями робочі столи та забирають час співробітників компанії, які перевіряють правдивість цих прохань.

   ·        Фонд громади – це ефективні соціальні інвестиції у громаду, а також розділення соціальної відповідальності з іншими зацікавленими сторонами. З фондом громади просто дешевше робити позитивні перетворення на території присутності компанії.

   ·        Фонд громади – це вибудовування системних і прозорих взаємин із владою і громадою. Це впливовий інструмент, який дозволяє сказати «ні» примусовій благодійності та тиску з боку влади. 

 Для громади

   ·        Фонд громади – постійне джерело фінансування кращих ідей і проектів. Завдяки тому, що одним із основних видів програмної діяльності є надання грантів, фонд громади стає «своїм» донором для громадських та благодійних організацій, ініціативних груп, які діють на території. 

  ·        Фонд громади – це можливість розвитку громади за рахунок коштів своєї громади. Це шлях до впевненості громади у своїх силах та діях на шляху позитивних перетворень.

   ·        Фонд громади – це провідник діалогу «громада-влада-бізнес». Він дозволяє налагодити міжсекторну взаємодію та ефективну співпрацю між приватним, громадським та державними секторами.

 Для влади

   ·        Фонд громади – це один зі шляхів зробити свою громаду привабливішою для життя. Розвиваючи громадянську активність і відповідальність у громаді, фонд сприяє швидкому та ефективном вирішенню соціальних проблем, що стають бонусом до місцевих державних соціальних програм.

   ·        Фонд громади – це розподіл відповідальності серед різних гравців у громаді. Це оперативний інструмент реагування на запити мешканців.

   ·        Фонд громади – це додаткові інвестиції для вирішення проблем території. Він дозволяє розпочати відкритий діалог із представниками бізнесу та без тиску залучити їх до вирішення соціальних питань у громаді.

       В Україні існують фонди громад. Одними з найбільш досвідчених фондів громад, які є членами Українського форуму благодійників, вважаються:

- Донецький міський благодійний фонд "Доброта",

- Фундація імені князів-благодійників Острозьких.

Для розвитку та інформаційно-методичної підтримки руху фондів громад в Україні існує спеціальна програма "Школа фондів громад", яку реалізує член Українського форуму благодійників ІСАР "Єднання".

Більш детально про засади функціонування фондів громад - у виданні Українського форуму благодійників "Фонд громади: нові можливості для бізнесу".

 

 


 

 

 
 
ПІДПИСКА
на електронні видання Форуму
"Хроніки благодійності" та "ФІЛАНТРОскоп"
 
 
Оберіть, будь ласка, категорію підписувачів, до якої вас віднести:
 • Виділити всі
 
 
 
 
 
 
ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ БЛАГОДІЙНИКІВ