Український форум благодійників - Розвиваймо благодійність разом
Головна    Сектор благодійності    Благодійність у громаді    Дослідження
 

СЕКТОР БЛАГОДІЙНОСТІ

Дослідження
ОПИТУВАННЯ
Стандарти ведення благодйної діяльності в Україні
МИ НА FACEBOOK

Статистичний зріз сучасного стану фондів громад України

14.07.2011  Автор: Ісар Єднання
Статистичний зріз сучасного стану фондів громад України

 Статистичний зріз сучасного стану фондів громад України

У ході підготовки програми "Школа фондів громад" (ПШФГ), яку реалізує член УФБ Ісар Єднання було проведено дослідження сучасного стану організацій, що вже працюють певний час у якості фондів громад, проблем, з якими вони стикаються в роботі, їх потреб, запитів тощо. Ця інформація була конче необхідна для адекватної побудови усіх компонентів ПШФГ (навчання, стажування, проведення мережевих та інформаційних заходів, надання грантів). З цією метою було опитано 37 громадських організацій, які заявляли про свою роботу у якості фонду громади (повністю чи частково) та 7 ініціативних груп, які тільки прагнуть зареєструватися та почати працювати у якості фондів громад.

Нижче поданий аналіз отриманих анкет у розрізі поставлених питань.

Реєстрація. Серед опитаних організацій близько 20% були офіційно зареєстровані до 2000 року, 45% зареєструвалися у 2000-2007 роках і близько 35% офіційно зареєструвалися в останні два роки. 58% вже працює у якості фонду громад (за їх власними оцінками), а 42% тільки планують розпочати таку діяльність - переважно у 2010 році і дві організації запланували початок своєї роботи у якості фонду громади на 2011-2012 рр. Переважна більшість існуючих фондів громад розпочинали свою діяльність у такій якості в 2000-их роках і тільки один фонд вже діяв як фонд громади у 1998 році.

Переважна форма реєстрації респондентів - це благодійні фонди та благодійні організації (50%). Громадські організації складають 45% від загальної кількості. Досить знаково, що дві анкети з поданих, були заповнені від імені асоціацій, утворених з громадських організацій різних організаційно-правових форм реєстрації.

Врядування. 53% усіх опитаних організацій мають Наглядову раду як незалежний "зовнішній" керівний орган. Ще 39% респондентів зазначили, що таким органом для них є Правління. Одна та дві організації вказали у якості цього органу Раду директорів та Дорадчу раду відповідно.

Жодна організація не має представників органів влади загальноукраїнського рівня як члена незалежного органу. Натомість, близько 42% респондентів зазначили, що представники органів місцевої влади входять до складу такого органу. Подібна ситуація склалася й з представниками бізнесу та громадських та благодійних організацій. Якщо представників бізнесу загальноукраїнського рівня 3 організації залучили до складу незалежного керівного органу, то представників громадських та благодійних організацій загальнонаціонального рівня змогла залучити тільки одна організація. Поруч з тим, 53% організацій зазначили, що членами їх незалежного керівного органу є представники бізнесу на місцевому рівні, а 58% організацій вказали, що до складу таких органів входять представники громадських та благодійних організацій місцевого рівня. Тож, як бачимо, респонденти досить широко залучають представників усіх трьох секторів до співпраці на місцевому рівні, цілком у дусі ідеї фондів громад. Це підтверджують і наступні цифри: 39% організацій залучають до складу незалежного органу впливових осіб громади, а 53% ще й активних представників громади. Серед інших категорій, що зустрічаються у відповідях на це запитання, є такі: представники ЗМІ громади, вчені та керівники місцевих ВУЗів, почесні громадяни міст.

Що стосується власне роботи такого незалежного "зовнішнього" керівного органу, то достовірність результатів опитування викликає певні сумніви з огляду на наступне. У понад 10 анкетах були відміченими усі без винятку пункти (тобто, їхній незалежний орган займається УСІМ) і ще декілька не містили відміченими жодного пункту. Цей факт треба мати на увазі, розглядаючи результати опитування стосовно того, чим займається незалежний орган організацій. Ці результати, зокрема, такі. Понад 47% організацій вважають, що їх незалежний орган представляє організацію у зовнішньому світі, просуває її інтереси, відстоює її права. Контролюють дотримання етичного кодексу організацій та забезпечують відсутність корупції незалежні органи понад 70% організацій. Близько 55% організацій вказали, що їх незалежні органи займаються затвердженням стратегії розвитку та затвердженням напрямків роботи, програм та проектів. Понад 50% незалежних органів займаються пошуком коштів на діяльність організації і тільки 14% з них займаються вирішенням кадрових питань. Серед інших видів діяльності незалежних зовнішніх керівних органів організацій: поточна діяльність (!), контроль над діяльністю організації, участь у розробці стратегії розвитку організації.

Понад 42% організацій зазначили у своїх анкетах, що незалежний "зовнішній" керівний орган бере участь у прийнятті рішень щодо розподілу благодійних коштів. 36% та 39% організацій зазначили, що таку участь беруть спеціально створена рада та члени фонду/організації відповідно. Приблизно стільки ж (36%) керівників організацій мають вплив на процес прийняття рішень щодо розподілу коштів. Дещо меншою є частка співробітників організацій/фондів - всього близько 22% організацій зазначили її у своїх анкетах. У одному фонді вплив на прийняття рішень мають волонтери, залучені на громадських засадах активісти і ще в одному до участі в прийнятті рішень щодо залучення коштів залучені сторонні експерти та фахівці.

Взаємодія з громадою. Переважна більшість (понад 64%) організацій визначає пріоритети, базуючись на опитуванні населення місцевої громади, що, звичайно, дуже добре, з огляду на специфіку роботи фонду громади. Однак керівні органи організацій мають не менший вплив - понад 45% анкет містять інформацію про те, що пріоритет надається саме проблемам, визначеним керівним органом. Дещо менша кількість - 36% - організацій вказали свого донора/спонсора як основного визначальника пріоритетів, над вирішенням яких працює організація. І тільки 10 організацій (близько 28%) визначають пріоритети, базуючись на самостійному баченні потреб місцевої громади.

Серед основних способів проведення такого моніторингу: опитування за допомогою анкетувань, телефонних та соціологічних опитувань, проведення спеціальних зустрічей та фокус-груп. Ці способи у тому чи іншому вигляді зустрічаються у переважній більшості анкет. Серед більш оригінальних способів: аналіз статей місцевого бюджету та відвідини сесій місцевої ради, громадські слухання, створення "гарячої телефонної лінії", аналіз статей у місцевих ЗМІ, метод "підслуховування", проведення опитувань у інтернеті, "книга скарг та пропозицій".

Грантодавча діяльність 42% опитаних організацій надавали гранти іншим організаціям і ще 22% надавали організаціям фінансову підтримку в іншому вигляді (проведення безкоштовних тренінгів та юридичних консультацій, оплата рахунків, перерахунок коштів на реалізацію статутної діяльності тощо). Гранти окремим громадянам не надавала жодна організація. Втім, фінансову підтримку в іншому вигляді окремим громадянам все ж надавали близько 28% організацій. Планують розпочати надавати гранти або фінансову підтримку у іншому вигляді 22% та 3% організацій відповідно.

Фінансування. 48% опитаних організацій вказали, що їх річний обсяг фінансування у 2008 році був у межах 101-500 тис. грн.. По 14% організацій мали річні обсяги фінансування 11-50 тис. грн. та 51-100 тис. грн. Близько 11% у 2008 році мали обсяг фінансування більше півмільйона гривень. 3 організації мали обсяги фінансування до 10 тис. грн., а ще дві - не мали фінансування взагалі.

Джерела фінансування: пожертви громадян - 75% організацій, кошти міжнародних організацій - 67%, кошти комерційних структур у вигляді пожертв на діяльність - 55% організацій, кошти комерційних структур на покриття частини витрат фонду - 25%, кошти місцевого бюджету - 22, доходи за надані послуги - 22%, доходи від створених підприємств - 8%.

5% організацій знайомі з поняттям "endowment" та хотіли б заснувати його у своєму фонді/організації. Понад те, більше 30% фондів уже працюють над його утворенням. Лише 4 організації не мають жодного уявлення про те, що таке "endowment", а ще 3 організації знайомі з таким поняттям, однак вважають, що його утворення в українських реаліях поки що неможливе.

Найпоширенішим шляхом пошуку коштів є звернення за грантами до іноземних/міжнародних фондів або організацій, до нього вдаються понад 85% усіх опитаних фондів. Трохи менший відсоток тих фондів, які у пошуках коштів звертаються до вітчизняних фондів або організацій (68%). І значно меншою є кількість фондів, які звертаються за грантами до держави - всього 33%. Скоріше за все, такий розподіл зусиль опитуваних організацій свідчить не про їхні пріоритети, а тільки про наявність коштів серед ймовірних донорів.

Серед інших способів збору місцевих благодійних пожертв найпоширенішими є такі (у порядку спадання): листи-звернення до різних установ (70%), зустрічі та перемовини з потенційними спонсорами (57%), телефонування до установ або окремих людей (52%), встановлення скриньок для збору пожертв (49%), проведення аукціонів, концертів, виставок тощо (37%). Дві організації з опитаних зазначили, що створюють власні підприємства (в тому числі й соціальні) а ще дві вказали, що отримують кошти на свою благодійну діяльність, розповсюджуючи власні друковані видання (газету та журнал). 35% респондентів вважають свої зусилля із залучення коштів на місцевому рівні цілком успішними. Ще дві організації зазначили, що вже пробували залучати кошти на місцевому рівні та не змогли досягти успіху, вказавши брак потрібного досвіду, відсутність навичок роботи з громадою як причину такої невдачі. Близько 60% респондентів зазначили, що тільки розпочали залучати кошти на місцевому рівні, тому їм поки що важко оцінити свої досягнення у цій сфері. Однозначно гарним показником є те, що жодна з організацій не вважає недоцільним докладати зусилля для залучення коштів на місцевому рівні.

Проблеми. Побіжний аналіз проблем, з якими стикаються організації дозволяє зробити невтішний висновок: переважна більшість респондентів схильна шукати причини своїх невдач не серед внутрішніх чинників, а серед зовнішніх. Майже всі анкети, отримані нами, містять відміченими одну-дві внутрішні проблеми і одночасно майже всі зовнішні. Серед внутрішніх проблем лідирує недостатній рівень співпраці з бізнесом - 64% респондентів відмітили цей пункт. Майже стільки ж фондів скаржаться на брак кваліфікованого персоналу (61%). Четверть усіх опитаних організацій відмітили проблеми недостатньої співпраці за ЗМІ та з органами влади. І майже стільки ж (28% та 22%) респондентів зазначили, що відсутність стратегічного плану та слабкий менеджмент є тими чинниками, що заважають успішній діяльності організацій. Тільки 3 фонди не вміють управляти своїми фінансами (~8%), а ще ~20% організацій вважають, що їхній низький авторитет є для них важливою проблемою.

Назагал майже половина опитаних фондів вважають, що недосконалі законодавче забезпечення та податкове законодавство є тими проблемами, які перешкоджають успішній діяльності третього сектору (47% та 45% відповідно). Ще більший відсоток тих, хто вважає, що нестабільна політична ситуація в Україні є таким само негативним чинником -58%. Доволі значною є частка фондів, які незадоволені своєю громадою та населенням країни в цілому. Так, наприклад, понад 67% респондентів звинувачують свої громади у пасивності, понад 78% респондентів вважають, що всьому виною втрачені традиції благодійності, ще 20% фондів констатують факт недовіри населення до своєї роботи або щодо правильності розподілу ними благодійних коштів (5%). Крім того, понад 30% респондентів зазначили, що їхні громади не знають, що конкретно вони можуть отримати від роботи фондів (!).

Потреби. Респондентам бракує знань, умінь та навичок у сфері:
організаційної роботи: процес реєстрації та організація роботи фонду громади, організація документообігу організації, стратегічне управління організацією, побудова команди та мотивація співробітників, волонтерів фонду, налагодження співпраці з важливими людьми, створення школи волонтерів;
PR: побудова ефективних комунікацій з громадою та ЗМІ, навички публічної презентації проектів, написання статей та релізів, способи поширення інформації про фонд, методи PRв Інтернеті;
співпраці з бізнесом: навички роботи з бізнесом, залучення фінансування, закордонний досвід співпраці з бізнесом, мотивація бізнесу до співпраці, залучення крупного національного бізнесу до співпраці, як переконати представників бізнесу у важливості реалізації проектів;
співпраці з органами влади: побудова ефективної комунікації з органами влади в умовах тотальної їх корумпованості, подолання недовіри з їхнього боку;
залучення коштів: планування фондрейзингової стратегії, досвід інших (в т.ч. закордонних фондів), законодавчі можливості фондрейзингу, нетрадиційні способи залучення коштів, отримання інформації про гранти, "де взяти коштів для початку роботи фонду"; залучення волонтерів: мотивація волонтерів, створення школи волонтерів, уміння організувати волонтерів; інше: використання Інтернету для пошуку партнерів та донорів.

Пряма передача інформації, знань, умінь та навичок від фонду до фонду є тим способом навчання, якому надають перевагу майже три чверті опитаних організацій. Так, 67% з них хотіли б обмінятися досвідом з іншими фондами громад, стільки ж - пройти стажування у провідних закордонних фондах громад і тільки на декілька відсотків нижче (63%) - пройти стажування у провідних українських фондах громад.

Таким само популярним видом навчання є традиційні тренінги та семінари - понад 62% опитаних організацій воліли б вчитися саме таким чином.

Приблизно половина респондентів хотіли б вчитися, отримуючи консультації провідних експертів у сфері розвитку фондів громад (50%) або у працівників ІСАР "Єднання" (45%).

Близько 25% респондентів могли б ефективно сприймати дистанційне навчання через Інтернет, а от частка тих, кому до вподоби виступи та лекції "вживу" більша - близько 40%.

Найнижчим є показник кількості тих фондів, які могли б опановувати необхідний матеріал самостійно, за допомогою літератури та інших посібників - всього 5 організацій.

ДОДАТИ КОМЕНТАР
Також ви можете
+ Додати новину
 
 
ПІДПИСКА
на електронні видання Форуму
"Хроніки благодійності" та "ФІЛАНТРОскоп"
 
 
Оберіть, будь ласка, категорію підписувачів, до якої вас віднести:
  • Виділити всі
 
 
 
 
 
 
ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ БЛАГОДІЙНИКІВ