Український форум благодійників - Розвиваймо благодійність разом
Головна    Сектор благодійності    Благодійність бізнесу    Як компанії започаткувати програму з корпоративної філантропії
 

СЕКТОР БЛАГОДІЙНОСТІ

Як компанії започаткувати програму з корпоративної філантропії
ОПИТУВАННЯ
Стандарти ведення благодйної діяльності в Україні
МИ НА FACEBOOK

 

 

Як компанії започаткувати програму з корпоративної філантропії

 

Корпоративна філантропія — це акт  надання бізнес-компанією коштів, матеріальної негрошової допомоги, послуг, волонтерів та інших ресурсів громадським і благодійним організаціям, великим групам людей або установам для досягнення ними власної місії.

 

Цей розділ допоможе вашій компанії зробити свій вибір щодо власної благодійної діяльності, яка ґрунтуватиметься на мотивації, інтересах, очікуваннях і можливостях вашого бізнесу, а також відповідатиме його загальним стратегіям.

 

Визначення стратегії  корпоративної благодійності  

Основні кроки процесу визначення стратегії корпоративної благодійності базуються на п'яти базових запитаннях:

Чому?  − чому компанія хоче займатися благодійністю?

Куди? − куди компанія планує спрямовувати благодійні пожертви?

Що? −  які  ресурси компанія планує віддавати на благодійність?

Яким чином? − які інструменти компанія збирається використовувати під час реалізації благодійної діяльності?

Які перепони? − які є внутрішні ризики для ефективної благодійної діяльності?

 

Отже, розглянемо кожне з цих запитань окремо.

 

Питання  «Чому?»

Першим і найголовнішим кроком для будь-якої компанії, що планує розпочати власну корпоративну благодійну програму, має стати чітка та зрозуміла відповідь на одне запитання – для чого ми це робимо? Без відповіді на нього неможливо розпочинати будь-яку благодійну діяльність. Адже мотивація має стати фундаментом для розвитку всіх подальших благодійних ініціатив і програм.

Серед факторів, які впливають на визначення напрямів та форм благодійної діяльності, можуть бути особисті цінності засновника компанії, умови та рівень розвитку бізнесу, його корпоративної соціальної відповідальності, якість зв’язків із громадськістю, рівень розвитку та професіоналізм організацій громадянського суспільства (громадських і благодійних організацій зокрема), які співпрацюють із компаніями.

У випадку малих підприємств цінності власника компанії та рівень розвитку бізнесу мають важливе значення для прийняття рішення щодо благодійної діяльності. Соціальна відповідальність компанії підвищується зі зростанням її розміру. Це означає, що у великих компаніях найвагомішою є зацікавленість робітників у благодійній діяльності, а також професіоналізм організацій громадянського суспільства. Водночас для всіх компаній важливо задовольняти потреби громад, у яких вони працюють. Підтримка соціального та економічного розвитку цих громад має бути пріоритетом благодійної діяльності бізнес-компаній.

На вибір інструменту благодійної діяльності впливають також підходи до благодійності, які постійно розвиваються й набувають нових відтінків − від простих одноразових благодійних акцій до цілеспрямованої корпоративної відповідальності.

 

Питання «Куди?»

Які проблеми компанія хоче розв'язати або яким людям допомогти? Чим опікується компанія? Що викликає в неї занепокоєння? Які потреби вона хоче задовольнити? Які зміни хоче привнести? Відповіді на ці та подібні запитання допоможуть вибрати компанії саме ту сферу благодійної діяльності, яка відповідатиме її інтересам та очікуванням.

Крім вибору сфери благодійництва, важливо також визначити географічну зону, в якій компанія планує діяти. На вибір регіону може вплинути місце розташування  або головного офісу або представництва компанії.

Залежно від власних можливостей, компанія може вибрати одну чи дві сфери діяльності або прийняти рішення про розширення свого портфоліо до п’яти–шести благодійних програм, які будуть займатися різними проблемами.

 

Питання «Що?»

Активи компанії становлять базу, яка дає змогу обирати найбільш зручний для компанії спосіб здійснення благодійної діяльності.

До активів компанії, які можна використати в благодійній діяльності, належать:

  •  фінансові ресурси;
  •  товари та майно;
  •  час;
  • професійні навички співробітників.

Якщо компанія планує вкласти велику суму в благодійність, вона може розглядати такі варіанти: створення корпоративного фонду, започаткування  грантової програми всередині компанії, заснування власної програми в наявному фонді громади. Якщо йдеться про невеликі суми, доцільно розглядати інші варіанти благодійної діяльності. Наявність часу та професіоналів є запорукою для розвитку успішних програм корпоративної філантропії або pro bono послуг.

Існує певна закономірність щодо благодійної діяльності малих і середніх/великих бізнес-компаній. Її суть у тому, що благодійність малих компаній більше залежить від внеску кожного співробітника і цей внесок частіше не є грошовим. Водночас процес прийняття рішень щодо благодійної діяльності малих компаній і мотивація цієї діяльності відмінні від середніх та великих бізнес-компаніях.

Питання «Яким чином?»

Компанія з’ясувала, чому вона хоче займатися благодійністю і чого бажає досягти. Наступний крок - вивчення можливих шляхів реалізації благодійних корпоративних програм.

Усі механізми, що лежать в основі кожної благодійної програми, можна поділити на дві основні категорії:

  • благодійність, що ґрунтується  на пожертвуванні фінансових ресурсів компанії;
  • благодійність, що базується на пожертвуванні нефінансових ресурсів компанії.  

Серед найбільш поширених інструментів корпоративної філантропії є операційні та грантові програми, корпоративний фонд, in-kind giving програми, корпоративне волонтерство, pro-bono послуги.

 

Питання  «Які перепони?»

Дуже важливо для компанії зважати на внутрішні фактори, які можуть вплинути на здійснення благодійної діяльності компанією в майбутньому. Розглянемо такі фактори.

Стабільність і розмір фінансових ресурсів

Чи впевнена компанія в тому, що на постійній основі вона зможе виділяти заплановані на благодійну діяльність кошти?  Від стабільності фінансових ресурсів залежить вибір: створювати власну довгострокову благодійну програму чи підтримувати інші благодійні проекти, не розтягнуті в часі. Також  від обсягу запланованих витрат залежить рішення компанії щодо рівня моніторингу та контролю за власними благодійними пожертвами.

 

Рівень контролю за витрачанням «благодійних» ресурсів

Багато компаній виявляють бажання активніше залучатися до благодійної діяльності, а не просто перераховувати кошти. Часто це може проявлять як у наданні професійної експертизи та інших послуг співробітниками компаній, так і в підборі необхідних зовнішніх фахівців, які б могли допомогти організаціям громадянського суспільства в досягненні запланованих результатів благодійної ініціативи/програми. Досвід показує, що в разі виділення незначних сум на благодійність, для компанії практичніше відмовитися від глибокого залучення до контролю підтриманої ініціативи.  

 

Знання компанії у сфері, в якій планує займатися благодійністю

Компанія може надавати допомогу в специфічній сфері, однак не мати достатнього обсягу інформації про досягнення в ній. Хто ще працює в цьому напрямі, які результати вже отримані? Чи запланований благодійний проект або ініціатива дійсно зможуть змінити ситуацію якнайкраще та здатні досягти певного успіху? Якщо компанія не має достатньої повноти інформації про сферу, в якій планує надавати благодійні пожертви, то в цьому разі рекомендується проконсультуватися у фахівців, які тривалий час займаються цією проблемою, а також  поспілкуватися з іншими благодійниками,  що працюють у цьому напрямку.

Перш ніж перерахувати кошти на підтримку соціальної інціативи, компанії рекомендується провести плідну «домашню роботу»:  ретельно вивчити проблему та результати заходів, що вже були здійснені для її розв’язання.

 

Управління благодійною програмою

Плануючи благодійну діяльність, важливо прийняти рішення щодо управління цим напрямом. Дуже часто це залежить від розміру компанії, адже в прийнятті рішення беруть участь різні рівні спіробітників.

Започатковуючи благодійну діяльність, керівник будь-якої компанії хоче знати, скільки його часу або часу співробітників витрачатиметься на реалізацію програми. В нагоді можуть стати результати дослідження, проведені серед 182 американських та 1200 індійських компаній, які показали, що залежно від розміру компанії центр прийняття рішень щодо благодійної діяльності зміщується від власника в малих компаніях до менеджера в середніх компаніях і до правління − у великих компаніях, а саме:

  • малі компанії (до 100 співробітників): рішення приймає власник бізнесу;
  • середні компанії  (101−500 співробітників): прийняття рішення делегується менеджеру;
  • великі компанії (більше 500 співробітників): рішення приймається консенсусом під час засідань правління компанії.

Підходи до  благодійництва

Не обов’язково вигадувати щось нове, інколи просто важливо знати про певні моделі та мати можливість їх відтворити в інших умовах. Надаючи фінансову підтримку новим програмам, компанія повинна поставити запитання – що треба зробити для відтворення цих програм в інших умовах із тим самим позитивним результатом? Тому важливо створити такі програми, які можна було б легко повторити в інших регіонах чи країнах. Якщо, наприклад, навчання медсестер і лікарів простих заходів догляду за немовлятами зменшує смертність немовлят, то розроблені тренінгові курси можна поширити на всі лікарні регіону або країни.  

Ефект від благодійної діяльності компанії

Успіх благодійної програми може залежати лише від поєднання спільних очікувань компанії, її співробітників і громади, в якій цю програму заплановано реалізувати. На рис. 1 показано ефект від реалізації корпоративної благодійної програми, а також її можливі позитивні наслідки.

 

 

 

 

 
 
ПІДПИСКА
на електронні видання Форуму
"Хроніки благодійності" та "ФІЛАНТРОскоп"
 
 
Оберіть, будь ласка, категорію підписувачів, до якої вас віднести:
  • Виділити всі
 
 
 
 
 
 
ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ БЛАГОДІЙНИКІВ