Український форум благодійників - Розвиваймо благодійність разом
Головна    Сектор благодійності    Благодійні організації    Аналітика / Публікації
 

СЕКТОР БЛАГОДІЙНОСТІ

Аналітика / Публікації
ОПИТУВАННЯ
Стандарти ведення благодйної діяльності в Україні
МИ НА FACEBOOK

Як НДО налагодити партнерські стосунки з бізнесом через корпоративне волонтерство?

18.06.2014  Автор: Людмила Свецька
Як НДО налагодити партнерські стосунки з бізнесом через корпоративне волонтерство?

 

 

Найчастіше недержавні організації звертаються до бізнес-компаній за грошовою допомогою. Натомість корпорації часом охочіше жертвують не грошові ресурси (наприклад, знання та досвід персоналу, волонтерів). Тому благодійним та громадським організаціям варто проявляти ініціативу та пропонувати бізнесу співпрацю в межах корпоративного волонтерства.

Громадські та благодійні організації без участі бізнесу у волонтерстві залишаться без додаткових ресурсів, серед яких не лише «вільні руки», але і професійні знання волонтерів, а зрештою, можливість розширити і урізноманітнити спектр соціальних послуг, що надаються населенню. Тому пропонуємо вашій увазі рекомендації, що посприяють побудові партнерських стосунків:

1. Спочатку складіть перелік соціальних проблем, вирішенням яких зараз займається ваша організація і до яких можуть долучитися корпоративні волонтери.

Більшість недержавних організацій покликані вирішувати ряд соціальних питань. Вони постійно реалізовують проекти та програми, які сприяють досягненню їх місії. Але на цьому кроці важливо виокремити ті проекти, для ефективної реалізації яких, потрібно залучати волонтерів з бізнес-компаній.

2. Складіть перелік компаній, які з цими проблемами щось пов’язує (місія, продукти, клієнтська база, інтерес та симпатії персоналу, потреби громади, у яких вони ведуть бізнес, традиції корпоративної соціальної відповідальності).

Одним з найважливіших критеріїв вибору соціального питання є його зв'язок з бізнесом компанії. В місії бізнесу виражена мета організації – те, що вона прагне здійснити в цьому світі. З огляду на це логічним виглядає звернення до компанії з пропозицією, яка розкриває її місію. Потенційні зв’язки з продукцією виявити теж не важко. Деякі питання можуть приваблювати компанії через те, що вони апелюють до їх клієнтської аудиторії.

Слід відзначити те, що бізнес-компанії прагнуть зацікавити та мотивувати трудові ресурси, а тому відгукуються на питання, що цікавлять їх працівників. Особливо, якщо ви заохочуєте працівників до волонтерської діяльності, то ця діяльність має бути для них актуальною та привабливою.

Дані про організацію, інтереси працівників можна дізнатися, наприклад, переглядаючи відповідні сторінки корпоративних веб-сайтів, корпоративні видання, річні звіти, спеціальні видання, спілкуючись з членами рад директорів та працівниками компаній.

На цьому кроці важливо, також, скласти перелік потенційних корпоративних партнерів та визначити компанії, які ваша організація не вважає гідними партнерами (наприклад, алкогольні та тютюнові компанії, виробництво компанії чи її продукт шкодить довкіллю).

3. Зверніться до відділу зв’язків з громадськістю компанії та дізнайтесь, які саме соціальні ініціативи їх цікавлять, до яких проектів можна залучити працівників, а також про їх досвід такого партнерства.

Гарним початком було б знайомство та коротка розмова з керівником компанії, адже думка керівника має велике значення, оскільки саме він може дати більше інформації про інтереси компанії, досвід партнерства, уподобання щодо соціальних питань та можливостей бізнесу. Однак більш вірогідно, що на початку ви будете мати справу з керівниками підрозділів чи їх заступниками. Найчастіше соціальними проектами займаються підрозділи, які відповідають за зв’язки з громадами (наприклад, відділ корпоративної соціальної відповідальності), маркетингу, зв’язків з громадськістю.

4. Враховуйте бізнесові потреби компанії.

Під час першого знайомства варто дізнатися про бізнес цілі та завдання компанії. Якщо компанії матимуть певний зиск від їх благодійної діяльності, вони охочіше співпрацюватимуть з громадськими організаціями. Потрібно коротко розумітися на більшості аспектів бізнесу компанії, знати про її імідж, виробництво, трудові ресурси, стосунки з громадами тощо.

5. Розкажіть представникам бізнес-компанії про соціальні питання, вирішенням яких займається ваша організація, ініціативи та проекти, які ви плануєте реалізовувати чи вже реалізовуєте, про ваші сильні сторони і ресурси. З’ясуйте, які з них найбільше приваблюють компанію.

Під соціальними питаннями ми розуміємо конкретні проблеми, у розв’язані яких зацікавлена ваша організація і в цьому їй зможуть допомогти волонтери з числа працівників компанії. Але вибирати треба ті питання, які можуть зацікавити компанію. Ознайомте представників компанії з прикладами успішної діяльності вашої організації.

6. Підготуйте пропозицію та подайте її на розгляд бізнес-компаніям. Подайте кілька варіантів волонтерських ініціатив, які найточніше відповідають бізнесовим та маркетинговим потребам компаній.

Знання які ви отримали попередньо допоможуть вам на етапі підготовки пропозиції. У пропозиції ви маєте чітко сформулювати мету, охарактеризувати вплив програми корпоративного волонтерства на вирішення соціального питання. Ви також повинні зобов’язатися розробити механізми, за якими можна буде оцінити вплив ініціативи на рішення соціальної проблеми.

Опишіть ваші сильні сторони й ресурси, які ви маєте намір використати у проекті, включно з професійними знаннями ваших експертів, працівниками, які будуть задіяні. Зазначте, що ви зацікавлені у довгостроковому партнерстві.

Вкажіть потенційні вигоди для компанії. Поясніть як програма корпоративного волонтерства вплине на громаду. Запропонуйте шляхи залучення працівників до волонтерства. Опищіть те, як ви плануєте інформувати громадськість про заходи корпоративного волонтерства. Назвіть авторитетні громадські організації, з якими ви зараз співпрацюєте.

Така підготовка пропозиції демонструє професіоналізм та готовність до партнерства, що в свою чергу збільшує ваші шанси на побудову тривалих партнерських стосунків.

7. Беріть участь у складанні плану реалізації програми корпоративного волонтерства.

Розробка плану включає такі етапи: постановка завдань і цілей (бажаних наслідків) для компанії та волонтерської ініціативи; визначення стратегічних заходів; розподіл функцій та обов’язків; складання графіку виконання та бюджету. Це допоможе уникнути непорозумінь і плутанини при розподілі функцій та обов’язків.

8. Допомагайте відстежувати результати й звітувати про них.

Від оцінювання результату корпоративного волонтерства може залежати те, наскільки тривалим воно буде. Після того як будуть визначені цілі й стратегії програми, можна братися за розробку плану оцінювання. Над цим мають працювати представники обох сторін.

9. Подякуйте компанії та волонтерам за їх доброчинність у прийнятний для них спосіб.

Цей пункт дуже важливий, оскільки завжди треба визнавати вклад партнера у вирішення проблеми. Нагороди, грамоти, відео-презентації, прес-конференції, спеціальні заходи – це все буде сприяти формуванню у бізнес-компанії лояльності до вашої організації, що в майбутньому може призвести до додаткових фінансових надходжень до вашої організації та подальша підтримка вашої діяльності.

Врахування цих рекомендацій при співпраці з бізнес-компанією буде сприяти побудові тривалого партнерства, підвищенню вашої репутації, залученню більшої кількості партнерів з числа комерційних організацій.

 

 

ДОДАТИ КОМЕНТАР
Також ви можете
+ Додати новину
 
 
ПІДПИСКА
на електронні видання Форуму
"Хроніки благодійності" та "ФІЛАНТРОскоп"
 
 
Оберіть, будь ласка, категорію підписувачів, до якої вас віднести:
  • Виділити всі
 
 
 
 
 
 
ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ БЛАГОДІЙНИКІВ