Covid-19: карта благодійних ініціатив. Детальніше

Редакційна політика

Мета Порталу –
популяризація благодійності серед широких верств українського суспільства та пропагування організованої філантропії через:
– публікацію новин, які стосуються благодійності;
– порушення проблемних питань благодійності й ініціювання дискусії;
– аналіз подій та явищ зі сфери благодійності.

Визначення термінів
Портал – перший в Україні спеціалізований Інтернет-ресурс про благодійність, що заснований Українським форумом благодійників і перебуває у його власності, який наповнюється і редагується Редакцією, Авторами і Користувачами. Сторінки у соціальних мережах, які ведуться від імені Українського форуму благодійників, також підпадають під визначення “Портал”.
Редакція – особа або група осіб, відповідальна за публікації Українського форуму благодійників, а також за модерацію (оприлюднення, редагування) інших повідомлень.
Автор – особа або організація, яка публікує інформаційний або аналітичний матеріал на Порталі.
Користувач – споживач контенту Порталу, автор коментарів і записів у блогах.
Експерт – особа, залучена до підготовки інформаційного або аналітичного матеріалу, яка не має безпосереднього стосунку до коментованих нею подій, ідей та явищ і може надавати незаангажовану оцінку.

Правила публікації новин, коментарів та блогозаписів
1. Кожен зареєстрований Користувач має змогу самостійно і безкоштовно розміщувати новини та події на Порталі за умов дотримання цих Правил. Редакція залишає за собою право вносити корективи до даних Правил, а також видаляти дописи, які суперечать цінностям Редакції та Правилам користування Порталом без повідомлення Авторам таких публікацій.
2. Портал публікує лише повідомлення, які прямо чи опосередковано стосуються благодійності. При цьому Портал не публікує оголошення про збір коштів. Виключенням може бути загальнонаціональна суспільна необхідність.  
3. Портал не публікує інформацію з анонімних джерел. Тому при реєстрації слід вказувати справжні дані про себе. Винятки з цього правила викладені нижче в розділі “Редакційні цінності”.
4. Новини на Порталі розміщуються українською мовою. Публікація іншими мовами допускається у крайніх випадках (необхідність термінового оприлюднення, збереження унікального авторського стилю чи великий об’єм тексту іноземною мовою). В таких випадках заголовок пишеться українською мовою, а в дужках вказується мова публікації.
5. Не допускаються цитати та оціночні судження, які можуть стати причиною образи гідності, честі, релігійних та родинних почуттів, чи містять ознаки мови ворожнечі.
6. Редакція має право вносити правки до розміщеної на Порталі інформації, не повідомляючи Користувача про це.
7. Відповідальність за зміст і дотримання авторського права щодо повідомлень, розміщених Користувачами, несуть самі Користувачі.
8. Користувачі повинні дотримуватися Вимог до публікацій.

Вимоги до публікацій

1. Заголовок передає зміст повідомлення і мотивує його читати.
2. Зображення повинні стосуватися змісту повідомлення.
3. Повідомлення, яке містить опис конфліктної ситуації, передає різні точки зору. У випадку публікації заяви однієї зі сторін конфлікту слід чітко вказати на автора публікованої позиції і назвати інші сторони конфлікту та причини, з яких їхня думка не вказується.
4. Тексти слід писати нормативною українською мовою відповідно до чинного правопису та вимог стилістики:
a. перевагу слід надавати розмовному та близькому до розмовного публіцистичному стилю викладу. Терміни, канцеляризми, штампи вживаються лише за суворої необхідності і максимально замінюються відповідниками з розмовної лексики;
b. текст має бути викладений простими, зрозумілими словами, містити необхідні роз’яснення щодо маловідомих явищ, фактів, скорочень, абревіатур, осіб тощо;
c. Автор у своїх висловлюваннях не вдається до зверхності щодо героїв публікацій та Користувачів Порталу. Неприпустимо використовувати конструкцій на зразок «загальновідомо, що», «кожна освічена людина повинна знати про», «усім зрозуміло», «варто пам’ятати» тощо;
d. фразеологізми, прислів’я, приказки, афоризми слід вживати мотивовано;
е. речення тексту переважно прості й не надто довгі;
f. абревіатури та скорочення (крім загальновідомих) подаються перший раз у розшифрованому вигляді, за необхідності – з поясненням;
g. імена вперше подаються повністю, і тільки пізніше у вигляді прізвищ з ініціалами чи в іншій скороченій формі.

5. Публікацію в рубриці «Події» слід розміщувати в часових рамках, які дозволять Користувачеві ознайомитися з нею і прийняти рішення щодо участі. «Подія» повинна містити обов’язкові елементи:
– назву заходу;
– назву і коротку інформацію про організатора;
– тематику (які конкретні питання порушуватимуться) з дотриманням загальної мети Порталу ;
– дату і місце проведення;
– для кого проводиться захід і які потенційні спікери/тренери/гості підтвердили участь;
– очікування від заходу (які в результаті будуть прийняті рішення, здобуті навички, оголошені сенсації тощо);
– дані про реєстрацію або акредитацію для ЗМІ (останній день реєстрації, фінансові умови участі, контактна особа).
7. Кожна подія чи новина має “позначку”, залежно від автора публікації та її змісту. «Події /новини учасників УФБ» публікують тільки повні чи асоційовані учасники, з переліком яких можна ознайомитися на сторінці https://ufb.org.ua/members/ Решта організацій публікують анонси своїх заходів під тегом «Інші події».

8. Розміщення контактних даних сторонніх організацій на Порталі можливе у наступних випадках:

a. У розділі Події https://ufb.org.ua/events/

b. У розділі Новини, якщо це необхідно для якісного оформлення інформації https://ufb.org.ua/news/

c. У розділі Учасники УФБ https://ufb.org.ua/members/

d. У розділі Поточні проекти https://ufb.org.ua/projects/ , якщо проект виконується у партнерстві з УФБ

Стандарти й етичні принципи викладу матеріалів на Порталі (редакційні цінності)

1. Правдивість і точність. Точність має більше значення, ніж швидкість. Це не лише питання достовірності фактів, але й надійності джерел, твердості доказів, ретельна перевірка та зрозумілість мови. Будь-які висловлювання повинні цитуватися або переказуватися без спотворення первинного змісту. Поєднання відео-, аудіоряду з начиткою або фото з текстом не повинно спотворювати реальність і не може бути предметом маніпуляцій. За точність інформації, розміщеної на Порталі, відповідає Автор повідомлення. Водночас кожен співробітник редакції може докласти власної ініціативи до уточнення будь-якої інформації, яку редакція готує до оприлюднення.
Повідомляти про подію, яку не бачив на власні очі Автор або ж про факти, відомі лише зі слів сторонньої особи, слід лише після перевірки їх щонайменше із двох додаткових джерел інформації. Якщо йдеться лише про попередні дані і ця інформація надзвичайно суспільно значима, слід загострювати увагу користувача Порталу на цій обставині.
Інформацію з посиланням на анонімне джерело можна давати, коли збігаються такі обставини:
• інформація є суспільно значимою;
• джерело компетентне стосовно характеру інформації;
• редакція переконана в добросовісності джерела;
• джерело з вагомих причин не хоче оприлюднювати своє ім’я.
Заборонено використовувати посилання „джерела повідомляють” (без зазначення характеру джерел), „експерти вважають”, „як стало відомо”, “кажуть” і подібні.
2. Безсторонність і багатоманітність точок зору передбачає справедливе, відверте і збалансоване відображення всіх значимих позицій. Навіть коли йдеться про публікацію прес-реліза чи заяви, Автор створює можливості висловити альтернативну думку. Редакція Порталу загострює увагу Користувача на тому, що на проблему є різні точки зору. При висвітленні конфліктів Редакція докладає зусиль, щоб знайти нейтрального експерта. Відмова сторони від коментаря – також коментар. Редакція обов’язково повідомляє про таку відмову, про її причини, але завжди залишає за цією стороною-“відмовником” право прокоментувати ситуацію.
3. Редакційна чесність і незалежність. Співробітники ЗМІ не беруть матеріальних чи інших винагород, крім передбачених договорами з Українським форумом благодійників. Подаючи інформацію, надану редакції зацікавленою стороною, слід зазначати цю зацікавленість для Користувача. Подаючи будь-яку інформацію Редакція Порталу чітко і недвозначно відокремлює виклад фактів від коментарів і обов’язково при цьому позначає джерело суб’єктивної думки. В інформаційних матеріалах не повинно бути лексики, яка має оцінювальне значення. Оцінювати подію, персону, вчинок тощо має право лише Користувачі та залучені до підготовки матеріалу Експерти. Редакція забезпечує ротацію експертів для того, щоб один і той самий експерт не коментував події, ідеї та явища одного типу впродовж тривалого часу.
4. Служба інтересам суспільства. Редакція дошукується суті і значення для Користувача кожної події чи проблеми. Відверто запитує будь-яку компетентну особу, не зважаючи на займану посаду, рівень прибутків чи походження. Редакція стежить за балансом негативної та позитивної інформації на Порталі. Автори не оприлюднюють інтерв’ю з людьми, які перебувають у шоковому стані. Редакція не пропагує прояви нездорового способу життя чи антисоціальну поведінку. Редакція користується нормативною українською мовою, переважно простими реченнями і зрозумілими для Користувача поняттями. Редакція прагне уникати: слів іншомовного походження (якщо є адекватний український замінник); термінології, професійного та іншого жаргону (якщо їх вжиток не є принциповим щодо новини); штампів та слів-паразитів (у будь-якому разі). Абревіатури (крім гарантовано загальновживаних) – слід розшифровувати (якщо потрібно – пояснювати), щонайменше, при першій згадці. Цифри належить давати у зрозумілому порівнянні.
5. Справедливість. У публікаціях вказувати на чиїсь стать, мову спілкування, національність, расу, віросповідання, походження, політичні уподобання чи прибутки можна лише тоді, коли вони є необхідною складовою частиною новини і коли цього не заперечує особа, про яку йдеться.
6. Недоторканість приватного життя. Незважаючи на те, що публічні особи мають нижчий рівень охорони приватності, навіть до них застосовується правило, згідно з яким їхня поведінка в побуті, листування, бесіди не стають надбанням громадськості, якщо тільки вони не набувають ваги суспільного зацікавлення.

Найважливішими цінностями, які за всіх умов обстоює Редакція: дотримання конституційних прав, свобод та обов’язків кожного громадянина; дотримання чинного законодавства; забезпечення свободи слова; розбудова громадянського суспільства в Україні; розвиток України як держави.

 Український форум благодійників відкритий до Ваших запитань і побажань стосовно Редакційної політики. Щоб висловити їх, пишіть на events.ufb равлик gmail.com, вказуючи в темі листа «Редакційна політика».