Covid-19: карта благодійних ініціатив. Детальніше

Керівництво

Загальні збори – найвищий орган управління Форумом. Скликаються Правлінням принаймні раз на рік, а також на письмову вимогу третини учасників.  Загальні збори затверджують зміни до Статуту; обирають членів Правління та Наглядової ради; затверджують плани, програми, бюджети і звіти Форуму; розпоряджаються майном та коштами організації та делегують окремі права та обов’язки з управління коштами та майном Правлінню; приймають до складу та виключають зі складу УФБ учасників. 

Детальніше про участь у Форумі, про діяльність і компетенції органів управління читайте у статуті.

Правління

Правління складається з трьох або більше учасників Форуму, обраних Загальними зборами на два роки. Голова Правління обирається проміж членів Правління на один рік. Цей виконавчий орган визначає завдання і форми діяльності Форуму, його фінансові правила; призначає і змінює Директора; залучає нових учасників організації; приймає рішення щодо вступу Форуму до об’єднань і спільних проектів.

Наглядова рада

Наглядова рада обирається Загальними зборами в складі трьох чи більше учасників Форуму на два роки. Збори Наглядової ради скликаються щонайменше раз на рік. Вона стежить, щоб діяльність Форуму відповідала його меті, чинному законодавству і статуту, а також контролює цільове використання коштів і майна організації. Наглядова рада пропагує ідеї Форуму.

Дирекція

Дирекція забезпечує поточну діяльність Форуму. Зокрема Директор представляє організацію у відносинах із органами державної влади та місцевого самоврядування, з фізичними і юридичними особами; діє від імені Форуму, укладає договори; приймає на роботу і звільняє працівників, розподіляє їхні обов’язки і керує їхньою діяльністю