Три ринки для розвитку регіональних НДО та ОГС

1.Значна кількість українських соціальних підприємців здобули досвід практичної діяльності в рамках своїх НДО та ОГС і зацікавлені розвивати свою життєздатність.

2.Життєздатність НДО та ОГС може формуватися на трьох ринках: 1) грантовий у рамках програм міжнародних фондів та інституцій. Цей напрямок зазвичай розробляється кожним автономно і різні НДО виступають як правило конкурентами, 2) фінансування з коштів бюджетів різних рівнів за допомогою соцзамовлення і т.п. Підвищення життєздатності в рамках цього напряму залежить від реалій однієї з найбільш корумпованих держав у світі і від ступеня віддаленості носіїв «вертикалі влади», 3) небюджетні місцеві засоби (громадян, місцевого бізнесу).

З усіх відмінностей від попередніх напрямків, виділю таке: ви можете продавати свою послугу або ідею, коли хочете Ви, а не чекати відповідного конкурсу. Це – велика цінність, і бурхливий розвиток даного напрямку стримувався особливістю ринку: продати ідею в пострадянському суспільстві вкрай складно (люди і бізнес не звикли платити за те, що було безкоштовним або проявом енузіазму, і лише лічені НДО вміють продавати).

Сфокусуємо увагу на небюджетних місцевих засобах. З’явилося три істотні фактори для перегляду соціальними підприємцями від НДО та ОГС потенціалу даного напрямку для свого розвитку: 1) як мінімум дві сфери (ЖКГ і представницька влада) стабільно постачають жителям негативні або навіть больові імпульси. Хаотичне реагування не приносить полегшення і вимушено дрейфує в бік перегляду домінантних стереотипів свого делегування управління на всіх рівнях (від багатоквартирного будинку і далі), 2) проникнення благодійних ініціатив у різні групи і значне зростання участі в них людей і бізнесу – безумовний індикатор трансформації поведінкових стереотипів , 3) з розвитком Інтернетмешканці Україні отримують дедалі більше можливостей як для прямих комунікацій, так і для різноманітної діяльності. Як наслідок, спостерігається значне зростання всіляких ініціатив, причому не тільки обмежених онлайн-простором – вони виникають в обох реальностях. Формується значний потенціал для ринку нового типу: соціального інвестування та соціального підприємництва.

Озираючись назад, ви могли б сказати, що було для вас необхідним для успішності на одному (кожному) з цих ринків? Про яку власну велику помилку Ви готові зараз сказати в коментарях публічно? Пишіть тут, “Вконтакте” або на Фейсбуці.

Це перший пост із циклу “Економічні інтереси третього сектору: сучасний погляд без недомовок”.  Далі буде!

Додати коментар