Ендаументи благодійних фондів: чи завжди вони потрібні?

Тема ендаументів є однією з найбільш дискусійних тем не лише в українському, але й в міжнродному середовищі благодійників.

7-го грудня мені довелося взяти участь у зустрічі членів Європейського центру фундацій (European Foundation Center, EFC) та Європейської мережі донорських асоціацій та фондів (Donors Associations and Foundations network in Europe, DAFNE) — двох найпотужніших європейських об’єднань, які сьогодні разом об’єднують понад 6000 благодійних фондів з різних куточків Європи. Основними питаннями порядку денного стали прозорість та підзвітність діяльності благодійних фондів.

Проте, поруч з основною темою піднімалися й інші питання. Серед них – доцільність чи недоцільність ендаументів.

Як виявилося, сьогодні дуже часто заможні благодійні фонди отримують докір на свою адресу стосовно власних ендаументів. Адже дехто вважає, що в умовах глобальної фінансово-економічної кризи не слід вкладати гроші в ендаумент, а слід витрачати їх за принципом “тут і зараз” на розв’язання нагальних соціальних та економічних проблем.

Коли на початку загальної дискусії всім учасникам зустрічі запропонували шляхом електронного голосуванння визначити, в якому фонді вони хотіли б працювати (фонді з ендаументом, чи без нього), то виявилось що більш ніж третина присутніх (35%) хотіли б працювати у фондах із щорічним бюджетом, який постійно витрачається, а не накопичується за рахунок ендаументу.

Як зазначали експерти під час обговоренння цього питання, ендаумент не є панацеєю від усіх проблем. І сьогодні на практиці широко застосовуються різноманітні підходи. Все залежіть, на думку присутніх, від мети фонду.

Так, один з учасників зустрічі навів свій власний приклад участі у роботі Правлінь трьох благодійних фондів. Перший фонд займається проблемами дітей та молоді. А оскільки ці проблеми є актуальними у будь-який час, то для їхнього розв’язання фонд активно розвиває свій ендаумент, щоб мати постійні гроші на свої програми. Другий фонд концентрує свою увагу на боротьбі з малярією. А оскільки цю проблему слід розв’язувати сьоогодні і швидко, то фонд прийняв рішенння не вкладати гроші в ендаумент, а витрачати їх безпосередньо на визначені перед собою завдання. Пріоритетом третього фонду є проблема зміни клімату. Проте, оскільки це дуже глобальна проблема, що вимагає величезних ресурсів, то Правління фонду вирішило на кілька років призупинити всі власні операційні та грантові програми для того, щоб за допомогою ендаументу накопичити певний об’єм фінансових ресурсів, які далі вкласти в глобальні програми.

Отже, як показує досвід, головне для благодійників зрозуміти, що вони хочуть досягти і спробувати визначити найбільш реалістичні стратегії досягнення цієї мети. А далі вже можна обирати механізми та інструментарій…

Додати коментар