Затверджено
Правлінням
Українського форуму благодійників
протокол  від 10 квітня 2017 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Національний рейтинг благодійників 2017 року

І. Загальні положення, мета та завдання Рейтингу.

 
 1. Це Положення визначає порядок організації і проведення Національного рейтингу благодійників 2017 (далі - Рейтинг), засновником якого є Українській форум благодійників (надалі - Організатор).
 2. Рейтинг – це публічний проект, який передбачає добровільне оприлюднення благодійними організаціями фінансових звітів з подальшим формуванням Організатором Рейтингу благодійників по категоріях, визначених у цьому Положенні.
 3. Метою Рейтингу є сприяння розвитку прозорого та підзвітного сектора благодійництва в Україні.
 4. Завданнями Рейтингу є:
 1. Організаційне забезпечення Рейтингу здійснює Українській форум благодійників. У тому числі:
 1. Інформація про проведення Рейтингу та його результати разом з показниками розміщується на інтернет-порталі Організатора www.ufb.org.ua, а також на сторінці Організатора у соціальній мережі www.facebook.com/UkrForumBlag
 2. Організатор Рейтингу залишає за собою право змінювати це Положення з метою забезпечення найбільш ефективного проведення Рейтингу.
   

ІІ. Строки, місце та порядок проведення Рейтингу.

 1. Подання анкет (відповідно до п. п. 6, 7 Розділу ІІ цього Положення) учасниками Рейтингу 15 квітня – 15 липня 2017 року.
 2. Розгляд анкет та формування Рейтингу благодійників 15 квітня – 28 вересня 2017 року.
 3. Загальні результати Рейтингу оприлюднюються під час урочистого публічного заходу у місті Києві 29 вересня 2017 року, а також на інтернет-порталі Організатора ufb.org.ua
 4. Участь у Рейтингу можуть брати благодійні організації (код ознаки неприбутковості 0036), які надавали  благодійну допомогу для вирішення суспільних проблем у 2016 році.
 5. Не можуть брати участь у Рейтингу:
 1. Для участі у Рейтингу необхідно заповнити он-лайн анкету, що розмішена на інтернет-порталі Організатора ufb.org.ua.
 2. Обов’язковими додатками до анкети на участь у Рейтингу є:
 1. Подані матеріали Організатором не рецензуються і не повертаються.
 2. Організатор перевіряє анкети та додані до них матеріали на відповідність цьому Положенню.
 3. Учасники Рейтингу несуть відповідальність за достовірність поданої інформації та цільове використання коштів, витрачених на благодійність, згідно з діючим законодавством.
   

ІІІ. Визначення результатів та формування Рейтингу.

 1. В залежності від річного обсягу фінансової благодійної допомоги учасників, Рейтинг складається за трьома категоріями:
 1. Рейтинг передбачає визначення лідерів за сумою витрачених коштів всередині категорій, визначених в п. 1 Розділу ІІІ цього Положення, у наступних номінаціях:
 1. Крім рейтингування за номінаціями, відповідно до п. 2 Розділу ІІІ цього Положення, у кожній категорії визначатимуться лідери за сумою витрачених коштів за наступними напрямками:

ІV. Наглядова рада Рейтингу

 1. Наглядова Рада Рейтингу - орган, що здійснює незалежний та неупереджений нагляд за підготовкою та формуванням Рейтингу, виконує презентаційні та контролюючі функції та діє згідно з цим Положенням.
 2. Наглядова Рада формується з числа фізичних осіб - провідних експертів в області економіки, фінансів, соціології, юриспруденції, аудиту та громадської діяльності, які зацікавлені у розвитку прозорого та підзвітного сектору благодійності в Україні.
 3. Кількісний та персональний склад Наглядової Ради визначається та затверджується Організатором.
 4. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.
 5. Повноваження Наглядової Ради:
 1. Члени Наглядової ради мають право:
 1. Рішення Наглядової Ради оформлюється протоколом.
 

V. Партнер Рейтингу

 1. Метою залучення Партнера Рейтингу є сприяння Організаторові в підтвердженні результатів Рейтингу.
 2. Партнер не може бути членом Наглядової Ради Рейтингу.
 3. Партнер отримує від Організатора зведені таблиці Рейтингу за номінаціями «Сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2016 році» і «Сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2016 році відносно 2015 року» та завірені належним чином копії податкової звітності учасників Рейтингу. Результати Рейтингу будуть поділені на три категорії відповідно до сум, витрачених на благодійність учасниками протягом 2016 року: до 1 млн. грн., від 1 до 10 млн. грн., понад 10 млн. грн.
 4. Партнер на підставі отриманих від Організатора Рейтингу даних, зазначених у п. 3 розділу V цього Положення, порівнює суми, вказані у зведених таблицях Рейтингу, із сумами, вказаними у податковій звітності і повідомляє Організатора про будь-які виявлені відхилення.
 5. Партнер обчислює різницю між сумами, витраченими учасниками Рейтингу протягом 2016 року та 2015 роком на основі сум, зазначених у зведених таблицях Рейтингу, зазначених у п. 3 розділу V цього Положення, та повідомляє про будь-які відхилення.
 6. Партнер перевіряє, що переможці у номінації «Сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2016 році» є учасниками Рейтингу з найбільшою сумою, витраченою на благодійність протягом 2016 року, кожен в своїй категорії, серед учасників, представлених в зведених таблицях, зазначених до п. 3 розділу V цього Положення.
 7. Партнер перевіряє, що переможці у номінації «Сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2016 році відносно 2015 року» є учасниками Рейтингу з найбільшим позитивним показником зміни суми, витраченої на благодійність в 2016 році в порівнянні з 2015 роком, кожен в своїй категорії серед учасників, представлених у зведених таблицях, зазначених до п. 3 розділу V цього Положення.
 8. Відомості та дані, отримані Партнером Рейтингу в результаті його професіональних дій, визначений в п. п. 4-7 Розділу V цього Положення, передаються Організатору у письмовому вигляді.
 9. Перевірка вказаних даних Партнером не є тотожною аудиторській перевірці кожного окремого учасника Рейтингу.