Затверджено
Правлінням
Українського форуму благодійників
протокол №____ від_____2017 року

   

ПОЛОЖЕННЯ

про Національний рейтинг благодійників 2017 року

 

І. Загальні положення, мета та завдання Рейтингу.

 
 1. Це Положення визначає порядок організації і проведення Національного рейтингу благодійників 2017 (далі - Рейтинг), засновником якого є Українській форум благодійників (надалі - Організатор).
 2. Рейтинг – це публічний проект, який передбачає добровільне оприлюднення благодійними організаціями фінансових звітів з подальшим формуванням Організатором Рейтингу благодійників по категоріях, визначених у цьому Положенні.
 3. Метою Рейтингу є сприяння розвитку прозорого та підзвітного сектора благодійництва в Україні.
 4. Завданнями Рейтингу є:
  • відзначення на рейтинговій основі усіх благодійників з числа благодійних організацій, які спрямовують власні ресурси на розв'язання актуальних суспільних проблем;
  • проведення інформаційно-комунікаційної кампанії, спрямованої на популяризацію благодійництва в Україні;
  • інформування широкого кола громадськості про кращі зразки благодійництва в Україні.
 1. Організаційне забезпечення Рейтингу здійснює Українській форум благодійників. У тому числі:
  • розробка робочого плану підготовки та формування Рейтингу;
  • затвердження Положення про Національний рейтинг благодійників 2017 року, а також затвердження форми анкети для участі у Рейтингу;
  • розробка та впровадження комунікаційної стратегії Рейтингу;
  • збір анкет та доданих до них документів від учасників Рейтингу;
  • визначення та зміна категорій, напрямків та номінацій рейтингування;
  • введення отриманих даних у базу даних Рейтингу та формування Рейтингу за отриманими кількісними показниками;
 1. Інформація про проведення Рейтингу та його результати разом з показниками розміщується на інтернет-порталі Організатора www.ufb.org.ua, а також на сторінці Організатора у соціальній мережі www.facebook.com/UkrForumBlag
 2. Організатор Рейтингу залишає за собою право змінювати це Положення з метою забезпечення найбільш ефективного проведення Рейтингу.
   

ІІ. Строки, місце та порядок проведення Рейтингу.

 1. Подання анкет (відповідно до п. п. 6, 7 Розділу ІІ цього Положення) учасниками Рейтингу 15 квітня – 15 липня 2017 року.
 2. Розгляд анкет та формування Рейтингу благодійників 15 квітня – 28 вересня 2017 року.
 3. Загальні результати Рейтингу оприлюднюються під час урочистого публічного заходу у місті Києві 29 вересня 2017 року, а також на інтернет-порталі Організатора ufb.org.ua
 4. Участь у Рейтингу можуть брати благодійні організації (код ознаки неприбутковості 0036), які надавали  благодійну допомогу для вирішення суспільних проблем у 2016 році.
 5. Не можуть брати участь у Рейтингу:
  • благодійні організації, представники яких входять до Наглядової Ради Рейтингу;
  • благодійні організації, які не повністю заповнили анкету;
  • благодійні організації, які не додали до заповненої анкети копію Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2016 рік та копію Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за 2015 рік;
  • благодійні організації, які не згодні на оприлюднення розміщеної в анкеті та додатках до неї інформації;
  • благодійні організації, які подали  анкету пізніше 15 липня 2017 року.
 6. Для участі у Рейтингу необхідно заповнити он-лайн анкету, що розмішена на інтернет-порталі Організатора ufb.org.ua.
 7. Обов’язковими додатками до анкети на участь у Рейтингу є:
  • копія Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2016 рік (з додатком ГД за наявності) та копія Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за 2015 рік;
  • скан-копія квитанції № 2 про прийняття Звіту органами ДФС через систему електронних сервісів (якщо Звіт подавався у паперовому вигляді, квитанція № 2 не потрібна);
  • якщо благодійна організація створена у 2016 році, то подається тільки копія Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2016 рік;
  • копія рішення державної фіскальної служби за місцем реєстрації благодійної організації про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
  • скан-копія роздрукованої анкети на участь у Рейтингу з підписом керівника та печаткою благодійної організації.
 1. Подані матеріали Організатором не рецензуються і не повертаються.
 2. Організатор перевіряє анкети та додані до них матеріали на відповідність цьому Положенню.
 3. Учасники Рейтингу несуть відповідальність за достовірність поданої інформації та цільове використання коштів, витрачених на благодійність, згідно з діючим законодавством.
   

ІІІ. Визначення результатів та формування Рейтингу.

 1. В залежності від річного обсягу фінансової благодійної допомоги учасників, Рейтинг складається за трьома категоріями:
  • до 1 млн. грн. благодійної допомоги за рік;
  • від 1 до 10 млн. грн. благодійної допомоги за рік,
  • від 10 млн. грн. благодійної допомоги за рік.
 1. Рейтинг передбачає визначення лідерів за сумою витрачених коштів всередині категорій, визначених в п. 1 Розділу ІІІ цього Положення, у наступних номінаціях:
  • сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2016 році (згідно з рядком 2.6 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2016 рік);
  • сума коштів, витрачених на благодійну допомогу у 2016 році (згідно з рядком 2.6.1 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2016 рік);
  • сума, витрачених на гуманітарну допомогу коштів у 2016 році (згідно з рядком 2.6.2 ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2016 рік);
  • сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2016 році відносно 2015 року (у цій номінації не беруть участь благодійні організації, створені пізніше 31 грудня 2014 року. Сума обраховується як різниця між зменшуваним, зазначеним в рядку 2.6 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2016 рік, та від’ємним, зазначеним в рядку 12.2 Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за 2015 рік);
  • кількість отримувачів адресної благодійної допомоги;
  • кількість залучених волонтерів.
 1. Крім рейтингування за номінаціями, відповідно до п. 2 Розділу ІІІ цього Положення, у кожній категорії визначатимуться лідери за сумою витрачених коштів за наступними напрямками:
  • Соціальний захист;
  • Охорона здоров’я;
  • Економічний розвиток;
  • Допомога армії (згідно з рядком 2.6.3 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2016 рік);
  • Захист довкілля та тварин;
  • Мистецтво та культура;
  • Розвиток науки та освіти;
  • Спорт та фізична культура.

ІV. Наглядова рада Рейтингу

 1. Наглядова Рада Рейтингу - орган, що здійснює незалежний та неупереджений нагляд за підготовкою та формуванням Рейтингу, виконує презентаційні та контролюючі функції та діє згідно з цим Положенням.
 2. Наглядова Рада формується з числа фізичних осіб - провідних експертів в області економіки, фінансів, соціології, юриспруденції, аудиту та громадської діяльності, які зацікавлені у розвитку прозорого та підзвітного сектору благодійності в Україні.
 3. Кількісний та персональний склад Наглядової Ради визначається та затверджується Організатором.
 4. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.
 5. Повноваження Наглядової Ради:
  • здійснення моніторингу та оцінки діяльності Організатора;
  • здійснення контролю за процесом формування Рейтингу та визначення його результатів;
  • використання власних професійних знань та досвіду для удосконалення та розвитку Рейтингу, а також власного авторитету для його популяризації;
  • виключення з Рейтингу заявок від учасників, чия репутація чи діяльність можуть негативно впливати на репутацію Рейтингу чи Організатора.
 1. Члени Наглядової ради мають право:
  • представляти інтереси Рейтингу;
  • брати участь у засіданнях Наглядової Ради;
  • брати участь в якості спостерігачів у роботі Організатора;
  • брати безпосередню участь у визначенні лідерів в категоріях по напрямках та номінаціях;
  • відмовитися від участі у Наглядовій раді, направивши на ім'я Організатора відповідну заяву.
 1. Рішення Наглядової Ради оформлюється протоколом.

V. Партнер Рейтингу

 1. Метою залучення Партнера Рейтингу є сприяння Організаторові в підтвердженні результатів Рейтингу.
 2. Партнер не може бути членом Наглядової Ради Рейтингу.
 3. Партнер отримує від Організатора зведені таблиці Рейтингу за номінаціями «Сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2016 році» і «Сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2016 році відносно 2015 року» та завірені належним чином копії податкової звітності учасників Рейтингу. Результати Рейтингу будуть поділені на три категорії відповідно до сум, витрачених на благодійність учасниками протягом 2016 року: до 1 млн грн, від 1 до 10 млн грн, понад 10 млн грн.
 4. Партнер на підставі отриманих від Організатора Рейтингу даних, зазначених у п. 3 розділу V цього Положення, порівнює суми, вказані у зведених таблицях Рейтингу, із сумами, вказаними у податковій звітності і повідомляє Організатора про будь-які виявлені відхилення.
 5. Партнер обчислює різницю між сумами, витраченими учасниками Рейтингу протягом 2016 року та 2015 роком на основі сум, зазначених у зведених таблицях Рейтингу, зазначених у п. 3 розділу V цього Положення, та повідомляє про будь-які відхилення.
 6. Партнер перевіряє, що переможці у номінації «Сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2016 році» є учасниками Рейтингу з найбільшою сумою, витраченою на благодійність протягом 2016 року, кожен в своїй категорії, серед учасників, представлених в зведених таблицях, зазначених до п. 3 розділу V цього Положення.
 7. Партнер перевіряє, що переможці у номінації «Сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2016 році відносно 2015 року» є учасниками Рейтингу з найбільшим позитивним показником зміни суми, витраченої на благодійність в 2016 році в порівнянні з 2015 роком, кожен в своїй категорії серед учасників, представлених у зведених таблицях, зазначених до п. 3 розділу V цього Положення.
 8. Відомості та дані, отримані Партнером Рейтингу в результаті його професіональних дій, визначений в п. п. 4-7 Розділу V цього Положення, передаються Організатору у письмовому вигляді.
 9. Перевірка вказаних даних Партнером не є тотожною аудиторській перевірці кожного окремого учасника Рейтингу.