Український форум благодійників - Розвиваймо благодійність разом
Головна    Новини
 

ВСІ НОВИНИ

ОПИТУВАННЯ
28 листопада у світі відзначатимуть #GivingTuesday або #ЩедрийВівторок. Це день, коли люди благодіють. Як започаткувати традицію його проведення в Україні?
МИ НА FACEBOOK

Позиція Українського форуму благодійників щодо проектів законів України №№ 4172а, 4173а, 4176а

22.07.2014  Автор: Український Форум Благодійників


Позиція Українського форуму благодійників щодо проектів законів України №№ 4172а, 4173а, 4176а щодо створення сприятливих умов для розвитку благодійної діяльності в Україні та актуальність їх прийняття четвертою сесією Верховної Ради України VII скликання

26 червня 2014 року в Секретаріаті Верховної Ради України зареєстровано три законопроекти (№№ 4172а, 4173а, 4176а), спрямовані  на створення сприятливих умов для розвитку благодійності в Україні.  

Дані законопроекти розроблені за участю широкого кола громадських експертів та вирішують низку перешкод та проблем, які стоять на заваді надання ефективної благодійної допомоги.

 1.     Перешкоди у Законі України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей»:

 У Законі України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» не враховані права членів сімей осіб, що безвісти пропали під час таких акцій громадського протесту. Ці особи повинні мати рівні права на державну допомогу, передбачену відповідним Законом з членами сімей загиблих учасників масових акцій громадського протесту.

Пропозиція законопроекту №4172а:

В статтях 1, 3, 4 Закону України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» розширити перелік осіб, які мають право на державну допомогу, зокрема, включивши до нього членів сімей осіб, визнаних безвісно відсутніми або оголошені загиблими в установленому порядку.

Очікуваний соціальний ефект:

Члени сімей осіб, які безвісти пропали під час акцій громадського протесту в Україні, визначені Законом України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей», отримують права на державну допомогу, передбачену цим Законом для членів сімей загиблих учасників масових акцій громадського протесту.

2.     Перешкоди у Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»:

У Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (надалі – Закон):

А) Перелік сфер та видів благодійної діяльності, передбачений в Законі, є обмеженим і недосконалим та, як показав досвід, не включає інші важливі сфери суспільного життя, які потребують благодійної допомоги;

Б) У законодавстві відсутній чіткий перелік того, що вважається адміністративними витратами для благодійних організацій, що створює ризики на практиці при перевірках благодійних організацій у зв'язку з різним тлумаченням переліку податкових органів та благодійників;

В) Не передбачено право благодійних організацій отримувати фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів для виконання завдань державної (регіональної) політики, а також бюджетні кошти для надання соціальних послуг.

Пропозиції законопроекту № 4172а:

А) В статтях 3 та 5 Закону розширити перелік сфер благодійної діяльності та удосконалити норми щодо  видів благодійної діяльності;

Б) В статті 16 Закону передбачити, що благодійні організації самостійно визначають склад та розмір адміністративних витрат, при цьому загальний розмір таких витрат залишається незмінним - 20% загального доходу благодійної організації за поточний рік;

В) В статті 16 Закону передбачити право благодійних організацій отримувати фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів для виконаннязавдань державної (регіональної) політики, а також бюджетні кошти для надання соціальних послуг.

Очікуваний соціальний ефект:

Запропоновані зміни до Закону усувають частину адміністративних перешкод благодійної діяльності, що дозволить у цілому сприяти розвитковіблагодійності  в Україні.

3. Перешкода у Податковому кодексі України: ПДФО на суми благодійної допомоги для Героїв Небесної Сотні:

Благодійні пожертви, що сьогодні зібрані для допомоги сім’ям загиблих Героїв Небесної Сотні обкладаються податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 17 %.

Пропозиція законопроекту № 4173а:

Звільнити соціальні та благодійні виплати, що здійснюються сім’ям загиблих Героїв Небесної Сотні, шляхом внесення доповнень до статті 165Податкового кодексу України, що дасть можливість покрити основні витрати сімей загиблих Героїв Небесної Сотні, наприклад, придбання майна, оплату навчання дітей Герої Небесної Сотні, забезпечення довготермінового утримання сім’ї, у зв’язку з втратою основного годувальника, тощо. 

Очікуваний соціальний ефект:

Основна сума надходжень, яка зібрана для благодійної допомоги сім’ям загиблих Героїв Небесної Сотні буде звільнена від оподаткування та у повному розмірі передана цим одержувачам.

4. Перешкода у Податковому кодексі України: Замалий розмір соціальної пільги з ПДФО для благодійної допомоги

Наразі нецільова благодійна допомога, що перевищує розмір 1710 грн. на рік (тобто 142.5 грн. на місяць) має обкладатися ПДФО за ставкою 15% - 25%. Зазначеної суми недостатньо щоб задовольнити протягом року навіть базові потреби людини в харчуванні, лікуванні тощо. Крім цього, цільова допомога, яка не входить до обмеженого переліку (в основному стосується сиріт та інвалідів), оподатковується в повному обсязі.

Пропозиція законопроекту № 4173а:

Законопроект пропонує встановити в підпункті 170.7.3 пункту 170.7 ст. 170 Податкового кодексу України такі розміри неоподатковуваної благодійної допомоги:

-  Базовий ліміт: збільшений чинний розмір неоподатковуваної благодійної допомоги (1710 грн. на рік), до рівня, що використовуються в країнах Центральної та Східної Європи – 3000 євро, тобто, 30 мінімальних заробітних плат на рік. В перерахунку на місяць приблизно 3000 гривень.

-  Збільшений ліміт: 600 тисяч гривень на рік, для окремих категорій осіб – загиблих та  поранених військовослужбовців під час бойових дій на Сході України, та іншим категоріям осіб, що потребують соціального захисту згідно із законами України. Ця сума запропонована виходячи з теперішньої вартості національної валюти, та нагальних потреб, викликаних подіями останніх декількох місяців в Україні – необхідність підтримки родин, що втратили годувальників, необхідність забезпечення житлом осіб, що переселяються із Криму, Донецької та Луганської областей, необхідність коштовного лікування для поранених, необхідність тривалої реабілітації для важко поранених, тощо.

Очікуваний соціальний ефект:

Створення можливостей для надання громадою істотно більшого розміру допомоги особам, які її потребують у життєво критичних ситуаціях саме у великому розмірі.

5. Перешкода у Податковому кодексі України: Обкладання ПДФО пожертв, що їх збирають приватні благодійники

Благодійні пожертви, які збирали та збиратимуть фізичні особи для допомоги постраждалим в ході акцій протесту, для допомоги військовослужбовцям, біженцям із Криму та східних областей, не звільнені від ПДФО, хоча така ж діяльність благодійних фондів звільнена від податку.

Пропозиція законопроекту № 4173а:

Підпункт 170.7.3 пункту 170.7 ст. 170 Податкового кодексу України доповнити нормою щодо звільнення від оподаткування благодійні пожертви, які зібрали фізичні особи та надалі передали іншим особам як благодійну допомогу.

Очікуваний соціальний ефект:

Фізичні особи, які збирали та збиратимуть кошти для допомоги постраждалим в ході акцій протесту,  для допомоги військовослужбовцям, біженцям із Криму та східних областей  будуть звільнені від сплати  податку на доходи фізичних осіб у розмірі 17% із суми зібраної допомоги та отримують рівне право з благодійними організаціями реалізувати своє право на здійснення благодійної діяльності відповідно до підпункту  5 частини 1 статті 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

6. Перешкода у Податковому кодексі України: Нерівність в оподаткуванні допомоги із різних джерел

Податковий кодекс встановлює нерівні умови оподаткування різних видів постачальників благодійних послуг з лікування та навчання (іноземні та вітчизняні, державні та недержавні установи), що впливає на обсяг та якість відповідної  допомоги.

Пропозиція законопроекту № 4173а:

Розширити в підпункті 170.7.4 пункту 170.7 ст. 170 Податкового кодексу України спектр надавачів благодійних послуг з лікування. Розширити категорії одержувачів неоподатковуваної благодійної допомоги на лікування, ними мають бути не тільки сироти та інваліди – це актуально для поранених (як цивільних, так і військових), а також інших соціально незахищених верств населення.

Очікуваний соціальний ефект:

Надавати благодійні послуги з лікування зможуть не лише українські державні медичні установи, але й закордонні медичні установи. Хворі та постраждалі особи зможуть отримувати більше допомоги на лікувальні послуги, та, у разі необхідності, у медичному закладі з більш високим рівнем професіоналізму лікарів, що значно підвищить тривалість та якість їх подальшого життя.

7. Перешкода у Податковому кодексі України: Безпідставне оподаткування благодійних організацій податком на прибуток

Податковий кодекс містить низку упущень та нечітких формулювань у статті 157, що на практиці тлумачаться формально і через це призводять до оподаткування благодійних організацій. Наприклад, неприбуткові організації не можуть без сплати податку на прибуток отримувати благодійну допомогу у вигляді безкоштовних послуг (хоча допомога у вигляді товарів не оподатковуються). Крім того, якщо неприбуткова організація отримує дохід у вигляді позитивного значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти (покупка, продаж, переоцінка валюти), вона також має сплатити податок на прибуток. Також, якщо благодійна організація отримала безпроцентну позику, вона формально має обкласти її податком, хоча "звичайний" платник податку цього не має робити.

Пропозиція законопроекту №4173а:

Уточнити формулювання статті 157 Податкового кодексу України, усунувши існуючі упущення. Зокрема, звільнити від оподаткування доходи неприбуткових організацій у вигляді безкоштовних послуг, позитивного значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти, та оподаткування інших доходів, які не включаються до складу доходів у "прибуткових" платників податку.

Очікуваний соціальний ефект:

Всі види благодійної допомоги та у будь-якій формі та валюті, які спрямовані на цілі благодійництва, не обкладатимуться податком на прибуток, що, зрештою, надасть змогу збільшити обсяг допомоги особам, які її потребують.

 
Особливість законопроекту № 4173а – порядок застосування у 2014 році

Проектом закону запропоновано, що зміни до Податкового кодексу України набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та в частині змін до Розділів ІІІ та ІV Податкового кодексу України застосовується починаючи зі звітних податкових періодів, встановлених для податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб відповідно, на які припадає така дата набрання чинності.

Якщо закон буде прийнято та набере чинності у 2014 році, потрібно забезпечити умови, щоб платники податку не сплачували податок за операціями, які згідно з цим законом звільняються від оподаткування. Таким чином, зміни не зачіпатимуть звітні періоди, які вже закінчились та за які платники вже подали звітність і визначили податкові зобов'язання. Тобто, по суті закон не матиме зворотної дії у часі, проте надасть змогу застосувати його при поданні декларацій з податку на прибуток та  ПДФО за 2014 рік.  Якщо цього не зробити, буде ризик того, що більша частина благодійних операцій за 2014 рік буде обкладена податками. Це буде також несправедливо по відношенню до благодійної допомоги, яка зараз надається та надаватиметься саме у 2014 році постраждалим учасникам акцій громадянського протесту та членам сімей Героїв Небесної сотні, а також у зв’язку з подіями у Криму та східних областях України.

8. Перешкода у Бюджетному кодексі України:  нерівність благодійних організацій з громадськими об’єднаннями вотриманні фінансової підтримку за рахунок бюджетних коштів

Станом на сьогодні благодійні організації позбавлені рівного права з громадськими об’єднаннями доступу до підтримки за рахунок бюджетних коштів, що призводить до штучного обмеження конкуренції неурядових організацій та суттєво звужує пропозиції діяльності, які органи державної влади та органи місцевого самоврядування отримують для надання підтримки діяльності неприбуткових неурядових організацій у пріоритетних сферах державної політики.

Так, Бюджетним кодексом України передбачено включення до видатків державного та місцевих бюджетів (у частині, що не враховується при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів) фінансової підтримки на конкурсних засадахлише громадських об’єднань для виконання завдань державної та регіональної політики.

Виключення благодійних організацій з переліку неприбуткових організацій, які мають право на участь у конкурсах для отримання такої підтримки, є необґрунтованим. Адже, благодійні організації працюють у пріоритетних для державної політики сферах: освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності, права людини і громадянина, стимулювання економічного росту і розвитку економіки України, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захист населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану тощо. При цьому, види діяльності благодійних організацій не обмежуються безоплатною передачею бенефіціарам коштів та іншого майна, а включають безоплатне надання послуг та інші види діяльності. За виключенням безоплатної передачі бенефіціарам коштів і майна, усі інші види діяльності громадських об’єднань та благодійних організацій практично не відрізняються.

У багатьох пріоритетних сферах, зокрема, соціальна робота із незахищеними верствами населення, попередження поширення соціально-небезпечних хвороб тощо, працюють переважно, а в окремих випадках виключно благодійні організації, а не громадські об’єднання.

Пропозиція законопроекту № 4176а

Передбачити в статтях 87, 91 Бюджетного кодексу України право благодійних організацій отримувати фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів для виконання завдань державної (регіональної) політики, а також бюджетні кошти для надання соціальних послуг.

Очікуваний соціальний ефект

Ухвалення запропонованих змін сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів для реалізації програм, що направлені на  задоволення потреб соціально незахищених верств населення, формування здорового способу життя та запобігання поширенню соціально небезпечних хвороб, правову освіту населення та розвиток громадянського суспільства тощо. 


Загальні підсумки

З огляду на вищевикладене, просимо сприяти наданню позитивних висновків законопроектам №№4172а, 4173а, 4176а щодо створення сприятливих умов для розвитку благодійної діяльності в Україні та сприяти прийняттю законопроектів четвертою сесією Верховної Ради України VII скликання.

ДОДАТИ КОМЕНТАР
Також ви можете
+ Додати новину
 
 
ПІДПИСКА
на електронні видання Форуму
"Хроніки благодійності" та "ФІЛАНТРОскоп"
 
 
Оберіть, будь ласка, категорію підписувачів, до якої вас віднести:
  • Виділити всі
 
 
 
 
 
 
ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ БЛАГОДІЙНИКІВ
{* *}